Object Storage ve Minio Sunumu

Yeni ofisimizde 😎 ilk etkinliğimizi Object Storage kavramı ve Minio ürünü hakkında ekibimizden Burak Sarıca arkadaşımız gerçekleştirdi.

Minio ürününü çok sevdik, ürünlerimizde kullanmaya başladık bile.