Git Sunumu

Sürüm kontrol sistemlerinden Git ve Git çözümü olan Bitbucket hakkında ekibimizden Ali Emre Işık arkadaşımız sunum yaptı.

Git flow kavramı ve projelerimizde nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendik.